Finansiella Gymmet

– Imponerande! Hur kan du vara så påläst? Så insatt? Har du tränat eller?
– Jag är medlem och tränar regelbundet i Finansiella Gymmet. Häng på du med!

Varför ska du träna i Finansiella Gymmet?

Vill du förstå din samtid? Kunna göra bättre ekonomiska analyser? Driva diskussionerna i din ledningsgrupp? Fatta bättre beslut? Vara redo för det som inte kan förutses? Då är Finansiella Gymmet mitt i prick för dig! Du kommer garanterat att bli finansiellt vältränad – snabb, stark och smidig.

Finansiella Gymmet drivs av Bild & Runsten Financial Learning. Vi har sammanlagt mer än 50 års erfarenhet av skräddarsydd finansiell utbildning. Vi är doktorer i ekonomi. Vi har vunnit ett tvåsiffrigt antal priser för vår pedagogik i flera länder. Vi är pionjärer i utvecklingen av direktsänd och interaktiv utbildning. Ingen annan aktör, stor eller liten, kan matcha vår kombination av ekonomikunskaper, pedagogik och teknologi. Bland våra återkommande kunder finns många av Skandinaviens mest framgångsrika företag och flera av Europas tio högst rankade handelshögskolor.

Välj mellan tre olika medlemskap

Silver 7 900 kr/år

exkl. moms

Guld 9 900 kr/år

exkl. moms

Platina 14 900 kr/år

exkl. moms

Finansiellt fystest

Med vårt finansiella fystest får du en kartläggning av din finansiella hälsoprofil. Vilka är dina starka sidor? Var finns förbättringspotentialen? Det digitala testet består av fyrtio flervalsfrågor om de vanligaste finansiella begreppen, sambanden och frågeställningarna. Klicka nedan för att testa dina kunskaper på fem av frågorna redan nu.

Våra träningsformer

Lunchträning varannan fredag

Vi tränar 40 minuter varannan fredag (12.10-12.50 jämna veckor). Den regelbundna träningen utvecklar och bevarar din finansiella fysik. Innehållet utformar vi alltid efter en aktuell händelse i näringslivet. Träningarna är digitala, direktsända och interaktiva.

Grundträning varannan månad

Vi tränar en halv dag varannan månad (13.00-16.30 andra onsdagen jämna månader). Den regelbundna grundträningen hjälper dig att bygga upp sex viktiga finansiella muskelgrupper. Muskelgrupperna har vi valt för att här behöver du alltid vara stark för att kunna fatta bra affärsbeslut. Grundträningarna är digitala, direktsända och interaktiva. De sex grundträningarna handlar om att:

Exklusivt träningsredskap

Vi har skapat en databas med finansiella företagsanalyser av högsta kvalitet. Vi har gjort det för att databaserna på marknaden prioriterar kvantitet framför kvalitet. Vi har dessutom förpackat våra analyser på ett sätt som är lättillgängligt, pedagogiskt och grafiskt tilltalande. Som guld- och platinamedlem i Finansiella Gymmet får du möjlighet att träna med detta exklusiva träningsredskap.

Personlig träning

Hundratals ägare, styrelseledamöter och företagsledare har anlitat oss som personliga tränare. Nu erbjuder vi dig som medlem samma möjlighet. Du väljer själv vad du vill träna på och får ett träningspass som är helt skräddarsytt för att möta dina utmaningar.

Svar på vanliga frågor

Kontinuerlig träning är helt nödvändig för att bygga upp och bibehålla din finansiella styrka. Som guldmedlem får du såväl den eftersträvade kontinuiteten, då du varannan fredag möter ständigt nya aktuella frågor, som ett systematiskt underhåll av de viktigaste finansiella muskelgrupperna via årets sex grundträningar.

Finansiella Gymmet vänder sig till alla som vill stärka och underhålla sina finansiella kunskaper, för sin egen och sin verksamhets skull.

En guldmedlem sammanfattade det så här: “Att vara guldmedlem i Finansiella Gymmet är som att gå ett ständigt pågående finansiellt MBA-program till priset av en bra endagskurs på stan.”

Finansiella Gymmet erbjuder något för alla. Det blir som bäst när medlemmarna har olika roller och olika kunskaper. Precis så ser verkligheten ut i många ledningsgrupper.

Finansiell kondition är en färskvara. Alla behöver träna. Tror du inte att världsstjärnor som Sarah Sjöström och Lang Lang tränar fjärilsim respektive pianospel varje dag? Även om du har goda ämneskunskaper så kommer Finansiella Gymmet att ge dig användbara kommunikativa verktyg.

Vi har bland annat diskuterat IKEAs affärsmodell, sett hur det nya sättet att redovisa leasing påverkar vårdgivaren Attendo, följt utvecklingen i Norwegian, räknat på investering i en värmepump, kvantifierat effekterna av Louis Vuittons köp av Tiffany’s och analyserat den finansiella utvecklingen i Netflix.

Vi kör lunchträning på fredagar alla jämna veckor med undantag för veckorna 30 och 52 samt om fredagen är en allmän helgdag. Tiden är 12.10-12.50. Alla medlemmar får en inbjudan via e-post några dagar före lunchträningen. I inbjudan framgår det vad vi ska träna på och vilka eventuella förberedelser som krävs.

Nej, vi tränar inte i veckorna 30 och 52, eller om fredagen är en allmän helgdag. I övrigt tränar vi varannan fredag (jämna veckor) året runt.

Vi kör grundträning andra onsdagen alla jämna månader (feb, apr, jun, aug, okt, dec). Tiden är 13.00-16.30. I god tid före varje grundträning får alla guld- och platinamedlemmar en inbjudan via e-post. I inbjudan framgår det vilken av de sex muskelgrupperna vi ska träna på och vilka eventuella förberedelser som krävs.

På grundträningarna varannan månad tränar vi intensivt under en halv dag (13.00-16.30 andra onsdagen jämna månader) på en av våra sex utvalda finansiella muskelgrupper. Muskelgrupperna har vi valt för att här behöver du alltid vara stark för att kunna fatta bra affärsbeslut. De sex grundträningarna handlar om att:

  • Dra slutsatser från finansiella rapporter
  • Ta bättre investeringsbeslut
  • Analysera och driva lönsamhet
  • Simulera hur resultat påverkas av pris, volym och kostnadsmix
  • Utvärdera möjligheter och risker med tillväxt
  • Värdera företag och aktier

Grundträningarna är digitala, direktsända och interaktiva. Med vår prisbelönta pedagogik ser vi till att det är du som tränar för att maximera din finansiella fysik.

Ja, det krävs två mindre förberedelser. För det första att du varje gång ser till att din egen teknik fungerar, så att du kan delta med både ljud och bild. För det andra att du före varje träning tar del av det förberedelsematerial som skickas ut tillsammans med inbjudan.

Ja, träningarna spelas in. Inspelningarna är tillgängliga för streaming fram till nästa träning. Av integritetsskäl syns inga medlemmar i inspelningen. Av samma skäl är även diskussioner i smågrupper bortklippta. Länken för att kunna streama inspelningen skickas ut efter varje träning till de medlemmar som fick inbjudan.

Ja, när vi använder elektroniska bilder och gör elektroniska anteckningar på dessa bilder så skickas det materialet ut i PDF-format efter varje träning till de medlemmar som fick inbjudan.

Du interagerar på många olika sätt under träningarna i Finansiella Gymmet. Med hjälp av din kamera är du hela tiden synlig för tränarna och de andra medlemmarna, och interagerar på det sättet hela tiden via ditt kroppsspråk. Du kan räcka upp handen eller skriva i chatten för att ställa frågor. Tränarna ber också medlemmarna regelbundet att dela sina tankar. Du kommer också att besvara mentometerfrågor (anonymt) och tillsammans med andra medlemmar bli indelad i mindre grupper för att diskutera. Tränarnas mål är att skapa en så interaktiv träning som möjligt, eftersom det maximerar ditt lärande och finansiella fysik.

Du behöver en dator, surfplatta eller smart telefon med headset och kamera, samt en stabil internetuppkoppling. På datorn måste du installera programvaran“Zoom Client” och på din surfplatta eller smarta telefon behöver du appen“Zoom Cloud Meetings”. Det enklaste sättet att kontrollera att din teknik fungerar är att testa att logga in via denna länk zoom.us/test. Blir du tillfrågad om du vill installera programvaran eller appen svarar du ja och sen är du igång. Se gärna denna korta film, som beskriver hur du loggar in till en träning youtu.be/hIkCmbvAHQQ och den här som beskriver hur du ställer in headset och kamera för ljud och bild youtu.be/-s76QHshQnY.

Förhoppningsvis inte, men för att vara helt säker är det bra att lägga till tränarnas adresser i din kontaktlista:

magnus@bildrunsten.se

mikael@bildrunsten.se

Ja, klicka här för att testa dina kunskaper på fem av de 40 frågorna i testet.

Du som är guld-och platinamedlem får inloggningsuppgifter till vår databas med finansiella företagsanalyser. Du kommer att kunna studera de valda företagens utveckling under de senaste fem åren. Det kan ge dig värdefulla insikter om ditt företag, dina konkurrenter, kunder och leverantörer.

Du berättar för oss vad du vill bli starkare eller smidigare på. Baserat på dina önskemål skräddarsyr vi ett pass som hjälper dig att nå ditt mål. Till skillnad från de andra träningsformerna så är det ingen annan än du (och din personlige tränare) som deltar i passet.

Om vi kan! Vad sägs om kosttillskott och balansplatta?

Vill du veta ännu mer? Kontakta oss!

Magnus Bild

Finansiell tränare

magnus@bildrunsten.se
+46 708-662 618

Mikael Runsten

Finansiell tränare

mikael@bildrunsten.se
+46 707-358 365

Bild & Runsten Financial Learning är ett partnerägt företag med lång erfarenhet av att utveckla och genomföra skräddarsydda ekonomiutbildningar till olika typer av företag, organisationer och universitet både i Sverige och internationellt. Våra partners har ekonomie doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och fortsätter att bedriva forskning i olika projekt. I våra utbildningar använder vi alltid vår unika kombination av finansiella expertkunskaper, breda industriella erfarenheter och prisbelönta pedagogik.