Finansiella Gymmet

– Imponerande! Hur kan du vara så påläst? Så insatt? Har du tränat eller?
– Jag är medlem och tränar regelbundet i Finansiella Gymmet. Häng på du med!

Spela videoklipp

Varför ska du träna i Finansiella Gymmet?

Vill du förstå din samtid? Kunna göra bättre ekonomiska analyser? Driva diskussionerna i din ledningsgrupp? Fatta bättre beslut? Vara redo för det som inte kan förutses? Då är Finansiella Gymmet mitt i prick för dig! Du kommer garanterat att bli finansiellt vältränad – snabb, stark och smidig.

 

Finansiella Gymmet drivs av Bild & Runsten Financial Learning. Vi har sammanlagt mer än 100 års erfarenhet av skräddarsydd finansiell utbildning. Vi är doktorer i ekonomi. Vi har vunnit ett tvåsiffrigt antal priser för vår pedagogik i flera länder. Vi är pionjärer i utvecklingen av direktsänd och interaktiv utbildning. Ingen annan aktör, stor eller liten, kan matcha vår kombination av ekonomikunskaper, pedagogik och teknologi. Bland våra återkommande kunder finns många av Skandinaviens mest framgångsrika företag och flera av Europas tio högst rankade handelshögskolor.

Välj mellan tre olika medlemskap

Silver 6 900 kr/år

exkl. moms

Träning varannan fredag

Finansiellt fystest

Guld 9 900 kr/år

exkl. moms

Träning varannan fredag

Finansiellt fystest

Bootcamp varannan månad

Exklusivt träningsredskap

Platina 14 900 kr/år

exkl. moms

Träning varannan fredag

Finansiellt fystest

Bootcamp varannan månad

Exklusivt träningsredskap

Personlig träning i två timmar

Våra träningsformer

Träning varannan fredag

Vi tränar 40 minuter mitt på dagen varannan fredag. Den regelbundna träningen bygger upp och bevarar din finansiella fysik. Träningarna är alltid inspirerade av en dagsaktuell händelse. De är digitala, direktsända och interaktiva.

Finansiellt fystest

Med vårt finansiella fystest får du en kartläggning av din finansiella hälsoprofil. Vilka är dina starka sidor? Var finns förbättringspotentialen? Det digitala testet består av fyrtio flervalsfrågor om de vanligaste finansiella begreppen, sambanden och frågeställningarna. Klicka här för att testa dina kunskaper på fem av frågorna redan nu.

Bootcamp varannan månad

Med vår långa erfarenhet vet vi vilka finansiella frågor som är viktigast och svårast för en beslutsfattare. Vi vet hur frågorna kan belysas och förklaras på bästa sätt. Denna kunskap och erfarenhet har vi förpackat i våra bootcamps. De är perfekta för att bygga upp viktiga finansiella muskelgrupper. Varje bootcamp pågår en halv dag och är digital, direktsänd och interaktiv.

Personlig träning

Hundratals ägare, styrelseledamöter och företagsledare har anlitat oss som personliga tränare. Nu erbjuder vi dig som medlem samma möjlighet. Du väljer själv vad du vill träna på och får ett träningspass som är helt skräddarsytt för att möta dina utmaningar.

Exklusivt träningsredskap

Vi har skapat en databas med finansiella företagsanalyser av högsta kvalitet. Vi har gjort det för att databaserna på marknaden prioriterar kvantitet framför kvalitet. Vi har dessutom förpackat våra analyser på ett sätt som är lättillgängligt, pedagogiskt och grafiskt tilltalande. Som medlem i Finansiella Gymmet får du möjlighet att träna med detta exklusiva träningsredskap.

Svar på vanliga frågor

Finansiella Gymmet vänder sig till alla som vill stärka och underhålla sina finansiella kunskaper, för sin egen och sin verksamhets skull.

Finansiella Gymmet erbjuder något för alla. Det blir som bäst när medlemmarna har olika roller och olika kunskaper. Precis så ser verkligheten ut i många ledningsgrupper.

Finansiell kondition är en färskvara. Alla behöver träna. Tror du inte att världsstjärnor som Sarah Sjöström och Lang Lang tränar fjärilsim respektive pianospel varje dag? Även om du har goda ämneskunskaper så kommer Finansiella Gymmet att ge dig användbara kommunikativa verktyg.

För att bli medlem måste du först anmäla ditt intresse till någon av våra finansiella tränare. Kontaktuppgifter hittar du här.

Vi har bland annat diskuterat IKEAs affärsmodell, sett hur det nya sättet att redovisa leasing påverkar vårdgivaren Attendo, följt utvecklingen i Norwegian, räknat på investering i en värmepump, kvantifierat effekterna av Louis Vuittons köp av Tiffany’s och analyserat den finansiella utvecklingen i Netflix.

Vi startar 12.10 och håller på till 12.50. Alla medlemmar får en inbjudan via e-post några dagar före träningen.

Nej, vi tränar inte i veckorna 30 och 52, eller om fredagen är en allmän helgdag. I övrigt tränar vi varannan fredag (jämna veckor) året runt.

I god tid före varje bootcamp får alla guld- och platinamedlemmar en inbjudan via e-post. I inbjudan framgår det vad bootcampen ska handla om, när den genomförs och vilka eventuella förberedelser som krävs.

En bootcamp kan handla om hur kassaflödesanalys, balans- och resultaträkning hänger ihop. Målet med den bootcampen är bli bättre på att förstå de finansiella grunderna för de beslut som fattas, analysera finansiella konsekvenser av beslut, göra dina egna ståndpunkter rättvisa i en diskussion, eller argumentera för din sak. Under en intensiv halvdag (digitalt, direktsänt och interaktivt) tränar vi därför på de ekonomiska begrepp – inbetalning, inkomst, intäkt, utbetalning, utgift och kostnad – som redovisningens tre rapporter baseras på. Vi tränar också på sambandet mellan rapporterna, samt hur olika beslut och händelser påverkar kassaflödesanalys, balans- och resultaträkning. Andra bootcamps kan exempelvis handla om lönsamhetsanalys, investeringsbedömning eller hur pris- och volymförändringar påverkar ett företags resultat.

Ja, det krävs två mindre förberedelser. För det första att du varje gång ser till att din egen teknik fungerar, så att du kan delta med både ljud och bild. För det andra att du före varje pass tar del av det förberedelsematerial som skickas ut tillsammans med inbjudan.

Ja, vi håller dem tillgängliga i två veckor. Av integritetsskäl syns inga medlemmar i inspelningen. Av samma skäl är även diskussioner i smågrupper bortklippta. Länken för att kunna streama inspelningen skickas ut efter varje träning och bootcamp.

Ja, när vi använder elektroniska bilder och gör elektroniska anteckningar på dessa bilder så skickas det materialet ut i PDF-format efter varje träning och bootcamp.

Du interagerar på många olika sätt under träningar och bootcamps. Med hjälp av din kamera är du hela tiden synlig för tränarna och de andra medlemmarna, och interagerar på det sättet hela tiden via ditt kroppsspråk. Du kan räcka upp handen, skriva i chatten för att ställa frågor, eller bli tillfrågad av tränarna att ge en kommentar. Du kommer också att besvara mentometerfrågor (anonymt) och tillsammans med andra medlemmar bli indelad i mindre grupper för att diskutera. Tränarnas mål är att skapa en så interaktiv träning som möjligt, eftersom det maximerar ditt finansiella lärande.

Förhoppningsvis inte, men för att vara helt säker är det bra att lägga till adresserna erik@bildrunsten.se, hanna@bildrunsten.se,magnus@bildrunsten.se och mikael@bildrunsten.se i din kontaktlista.

Ja, klicka här för att testa dina kunskaper på fem av de 40 frågorna i testet.

Du som är guld-och platinamedlem får inloggningsuppgifter till vår databas med finansiella företagsanalyser. Du kommer att kunna studera de valda företagens utveckling under de senaste fem åren. Det kan ge dig värdefulla insikter om ditt företag, dina konkurrenter, kunder och leverantörer.

Du berättar för oss vad du vill bli starkare eller smidigare på. Baserat på dina önskemål skräddarsyr vi ett pass som hjälper dig att nå ditt mål. Till skillnad från de andra träningsformerna så är det ingen annan än du (och din personlige tränare) som deltar i passet.

Du behöver en dator, surfplatta eller smart telefon med headset och kamera, samt en stabil internetuppkoppling. På datorn måste du installera programvaran“Zoom Client” och på din surfplatta eller smarta telefon behöver du appen“Zoom Cloud Meetings”. Det enklaste sättet att kontrollera att din teknik fungerar är att testa att logga in via denna länk zoom.us/test. Blir du tillfrågad om du vill installera programvaran eller appen svarar du ja och sen är du igång. Se gärna denna korta film, som beskriver hur du loggar in till en träning youtu.be/hIkCmbvAHQQ och den här som beskriver hur du ställer in headset och kamera för ljud och bild youtu.be/-s76QHshQnY.

Om vi kan! Vad sägs om kosttillskott och balansplatta?

Vill du veta ännu mer? Kontakta oss!

Erik Alenius

Finansiell tränare

Magnus Bild

Finansiell tränare

Mikael Runsten

Finansiell tränare

Hanna Setterberg

Finansiell tränare

Bild & Runsten Financial Learning är ett partnerägt företag med lång erfarenhet av att utveckla och genomföra skräddarsydda ekonomiutbildningar till olika typer av företag, organisationer och universitet både i Sverige och internationellt. Våra partners har ekonomie doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och fortsätter att bedriva forskning i olika projekt. I våra utbildningar använder vi alltid vår unika kombination av finansiella expertkunskaper, breda industriella erfarenheter och prisbelönta pedagogik.