Svar på vanliga frågor

Till vem vänder sig det Finansiella Gymmet och hur blir jag medlem?

Det Finansiella Gymmet vänder sig till alla som vill underhålla och stärka sina finansiella kunskaper, för sin egen och sin verksamhets skull. För att bli medlem måste du först anmäla ditt intresse till någon av våra finansiella tränare. Kontaktuppgifter hittar du här.

Kan ni ge några exempel på frågor som vi kommer att träna på i det Finansiella Gymmet?

Självklart, här är några exempel på frågor som vi kommer att träna på:

Vad betyder olika finansiella begrepp egentligen?

Vad är en tillräckligt bra vinst?

Hur finansiellt starkt behöver ett företag vara?

Hur hänger lönsamhet, finansiell styrka och tillväxt ihop?

Hur påverkar pris- och volymförändringar på varor och tjänster företagets resultat?

Hur hänger företagets hållbarhetsstrategi ihop med möjligheten till framtida avkastning?

Vad betyder snabbare betalningar från kunder för företagets kassaflöde?

Hur påverkar satsningar på marknadsföring och kompetens företagets resultat?

Hur ska en investering utvärderas?

Hur påverkar åldern på företagets tillgångar analysen av företagets lönsamhet?

Hur kan ett företag gå med vinst och samtidigt ha ett negativt kassaflöde?

Vilka är de tekniska kraven för att jag ska kunna delta i det Finansiella Gymmets träningar?

För att kunna delta i träningarna behöver du en dator, surfplatta eller smart telefon med headset och kamera, samt en stabil internetuppkoppling. På datorn måste du installera programvaran“Zoom Client” och på din surfplatta eller smarta telefon behöver du appen“Zoom Cloud Meetings”. Det enklaste sättet att kontrollera att din teknik fungerar är att testa att logga in via denna länk zoom.us/test. Blir du tillfrågad om du vill installera programvaran eller appen svarar du ja och sen är du igång. Se gärna denna korta film, som beskriver hur du loggar in till en träning youtu.be/hIkCmbvAHQQ och den här som beskriver hur du ställer in headset och kamera för ljud och bild youtu.be/-s76QHshQnY.

Krävs det några speciella förberedelser före varje träning?

Ja, det krävs två mindre förberedelser. Den första är att du alltid måste se till att din egen teknik fungerar, så att du kan logga in på träningarna med med både ljud och bild. (Se frågan ovan om de tekniska kraven för att delta på det Finansiella Gymmets träningar.) Den andra är att du före varje träning tar del av det eventuella förberedelsematerial som skickas ut tillsammans med varje träningsinbjudan.

Jag tycker tekniken är svår, varför träffas vi inte bara på en fysisk plats och tränar?

Det skulle helt enkelt bli för dyrt att träffas på en fysisk plats och träna 40 minuter varannan fredag, både för plånboken och miljön. Genom att digitalisera interaktionen, med video över nätet, kan vi eliminera alla kostnader för resor, restid och koldioxidutsläpp och samtidigt interagera och lära i större grupper, utan att tappa i kvalitet. Det gör att den totala kostnaden för att träna ett helt år i det Finansiella Gymmet inte blir högre än för ett vanligt gymkort. Vi ber dig därför att investera lite tid i att lära dig tekniken och uppskatta vad den möjliggör, även om det kan kännas lite ovant och svårt i början.

Tränar vi även mitt i sommaren, runt jul och nyår eller om fredagen är en allmän helgdag?

Nej, det gör vi inte. Vi tränar inte i veckorna 30 och 52, eller om fredagen är en allmän helgdag. I övrigt tränar vi fredagar jämna veckor året runt. Du hittar alla träningstider genom att klicka på denna länk: finansiellagymmet.se/#traningstider.

Spelas det Finansiella Gymmets träningar in så jag kan se dem när jag vill i efterhand?

Ja, under två veckor efter varje träning kan du som medlem se en inspelning. Av integritetsskäl syns inga medlemmar i inspelningen. Länken för att kunna streama inspelningen skickas ut efter varje träning.

Får jag tillgång till era bilder och anteckningar efter varje träning?

Ja, om vi använder elektroniska bilder och gör elektroniska anteckningar på dessa bilder så skickas det materialet ut efter varje träning.

Hur interagerer jag med tränarna och de andra medlemmar under träningarna?

Du interagerar på många olika sätt under träningarna. Med hjälp av din kamera är du hela tiden synlig för tränarna och de andra medlemmarna, och interagerar på det sättet hela tiden via ditt kroppsspråk. Du kan räcka upp handen, skriva i chatten för att ställa frågor, eller bli tillfrågad av tränarna att ge en kommentar. Du kommer också att besvara mentometerfrågor (anonymt) och tillsammans med andra medlemmar bli indelad i mindre grupper för att diskutera. Tränarnas mål är att skapa en så interaktiv träning som möjligt, eftersom det maximerar ditt finansiella lärande. 

Kan jag missa en inbjudan för att e-posten från er fastnar i mitt skräpfilter?

Förhoppningsvis inte, men för att vara helt säker är det bra att lägga till adresserna erik@bildrunsten.se, hanna@bildrunsten.se, magnus@bildrunsten.se och mikael@bildrunsten.se i din kontaktlista.

© Bild & Runsten AB, all rights reserved.